Ekstern årsrapport og diverse indberetninger

Vi afslutter regnskabsåret med en opgørelse over status på alle konti i regnskabet. Derudover udarbejder vi dit årsregnskab med angivelse af virksomhedens drift og status. Vi ved hvad revisoren efterspørger og gør materialet klar så revisoren skal bruge mindst mulig tid på regnskabet.

 

  • Afstemning af regnskabsposter til grundlag
  • Indberetning til Erhvervs- og selskabsstyrelsen
  • Beregning af skat og indberetning af selvangivelse for ApS og A/S
  • Opgørelse, indberetning og afstemning af moms
  • Indberetninger til SKAT, Virk.dk og Danmarks statistik