Optimering af forretningsgange

Vi kan gennemgå processer og arbejdsgange i din virksomhed, for at finde muligheder for effektivisering og optimering. Alt fra gennemgang af leverandøraftaler til opbygning af målepunkter/lagerstyringssystemer mv.

 

  • Gennemgå forretningsgange og sikre den mest optimale og hensigtsmæssige udførelse
  • Udvikle samarbejdet med leverandører, så håndtering af og mængden af bilag i virksomheden forenkles
  • Opbygge enkle overordnede kontroller, der minimerer fejl