Ydelser

Gonge Intelligence løser alle opgaver inden for CFO´ens område, både som konsulent og til midlertidigt at besætte en ledig stilling.

Vi kan hjælpe dig med alt inden for:

  • Ad hoc opgaver
  • Afstemning af budgetter/regnskaber
  • Regnskabsanalyse
  • Driftsregnskab
  • Månedsregnskab, årsregnskab m.m.

Hvis I ønsker hjælp til regnskaberne, kommer vi gerne og hjælper med at rydde op, så der er styr på økonomien. Vi kan hjælpe med at analysere jeres firmas regnskab og målrette ressourcerne, så I kan få optimeret økonomien ved at mindske jeres omkostninger, minimere spild og øge indtjeningen.

Vi kan samtidig udarbejde analytisk dokumentation i form af interne, måneds- og årsrapporter, som kan give jer mulighed for at få et bedre beslutningsgrundlag.
Alt i alt kan vi hjælpe jeres virksomhed til et klart økonomisk overblik, og den interne rapportering får et kvalitetsløft ved at målrette og ensarte data.

For yderligere information kontakt os her

Vi kan hjælpe dig med alt inden for:

<img id="Image-Maps-Com-image-maps-2016-12-08-065616" src="https://gongeintelligence.dk/wp-content/uploads/2016/12/lagkage.png" border="0" width="510" height="512" orgWidth="510" orgHeight="512" usemap="#image-maps-2016-12-08-065616" alt="" /> <map name="image-maps-2016-12-08-065616" id="ImageMapsCom-image-maps-2016-12-08-065616"> <area alt="" title="" href="https://gongeintelligence.dk/overskuelig-rapportering/" shape="rect" coords="187,371,327,440" style="outline:none;" target="_self" /> <area alt="" title="" href="https://gongeintelligence.dk/ekstern-aarsrapport-diverse-indberetninger/" shape="rect" coords="185,228,325,297" style="outline:none;" target="_self" /> <area alt="" title="" href="https://gongeintelligence.dk/optimering-af-forretningsgange/" shape="rect" coords="186,131,326,200" style="outline:none;" target="_self" /> <area alt="" title="" href="https://gongeintelligence.dk/bogfoering/" shape="rect" coords="187,26,327,95" style="outline:none;" target="_self" /> <area shape="rect" coords="508,510,510,512" alt="Image Map" style="outline:none;" title="Image Map" href="http://www.image-maps.com/index.php?aff=mapped_users_0" /> </map>